Pressmeddelanden

PRESSMEDDELANDEN

2018-08-31

 

Delårsrapport för M2 Asset Management AB (publ), perioden januari – juni 2018

Läs mer

2018-06-19

 

M2 Gruppen avyttrar sex fastigheter i Karlskrona

Läs mer

2018-06-01

 

Beslut vid årsstämma i M2 Asset Management AB (publ)

Läs mer

2018-05-31

 

Delårsrapport för M2 Asset Management AB (publ), perioden januari – mars 2018

Läs mer

2018-04-30

 

M2 Asset Management AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017

Läs mer

2018-02-26

 

Bokslutskommuniké 2017 för M2 Asset Management AB (publ)

Läs mer

2017-11-29

 

Delårsrapport för M2 Asset Management AB (publ), perioden januari – september 2017

Läs mer

2017-10-12

 

M2 Asset Management AB (publ) utökar obligationslån 2017/2020 med 300 miljoner kronor

Läs mer

© M2 Asset Management. All Rights Reserved.