Regulatoriska pressmeddelanden

REGULATORISKA PRESSMEDDELANDEN

2019-02-22

 

Bokslutskommuniké 2018 för M2 Asset Management AB (publ)

Läs mer

2019-01-29

 

M2 Asset Management offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

Läs mer

2018-12-20

 

M2 Asset Management AB har ingått en överenskommelse om avyttring av fastigheter för 1,3 miljarder kronor och har tecknat sig för stamaktier av Serie D i Samhällsbyggnads-bolaget i Norden AB för 225 miljoner kronor

Läs mer

2018-12-14

 

M2 Asset Management emitterar 3-årigt obligationslån om 300 mkr och köper tillbaka obligationer med förfall i juli 2020

Läs mer

2018-12-07

 

M2 Asset Management AB (publ) undersöker möjligheterna att emittera nya obligationer och erbjuda villkorat återköp av befintliga obligationer

Läs mer

2018-11-30

 

Delårsrapport för M2 Asset Management AB (publ), perioden januari – september 2018

Läs mer

2018-08-31

 

Delårsrapport för M2 Asset Management AB (publ), perioden januari – juni 2018

Läs mer

2018-06-01

 

Beslut vid årsstämma i M2 Asset Management AB (publ)

Läs mer

© M2 Asset Management. All Rights Reserved.