Pressmeddelande 180430

REGULATORISKA PRESSMEDDELANDEN

2018-04-30

 

M2 Asset Management AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017

 

M2 Asset Management AB (publ)s årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig att läsa på www.m2assetmanagement.se.

 

Informationen är sådan som M2 Asset Management AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2018 kl. 08:00.

 

M2 Asset Management AB (publ)

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se

Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

 

M2 Asset Management AB (publ)

Bredgränd 4, 111 30 Stockholm

Tel: 010-706 00 00

Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

www.m2assetmanagement.se

 

 

Läs hela årsredovisningen här (PDF) >>

 

 

© M2 Asset Management. All Rights Reserved.