Pressmeddelande 180531

REGULATORISKA PRESSMEDDELANDEN

2018-05-31

 

Delårsrapport för M2 Asset Management AB (publ), perioden januari – mars 2018

 

PERIODEN JANUARI - MARS 2018

– Hyresintäkterna uppgick till 56 mkr (53), en ökning med 6 %.

– Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 789 mkr (587), en ökning med 34 %.

– Periodens rörelseresultat uppgick till 41 mkr (12), en ökning med 242 %.

– Periodens resultat uppgick till 503 mkr (110), en ökning med 357 %.

– Periodens totalresultat uppgick till 1 mkr (89), en minskning med 99 %.

 

Informationen är sådan som M2 Asset Management AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2018 kl. 08:00.

 

M2 Asset Management AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se

Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

 

M2 Asset Management AB (publ)

Bredgränd 4, 111 30 Stockholm

Tel: 010-706 00 00

Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

www.m2assetmanagement.se

 

 

Läs hela delårsrapporten här (PDF) >>

 

 

© M2 Asset Management. All Rights Reserved.