Pressmeddelande 180619

ÖVRIGA PRESSMEDDELANDEN

2018-06-19

 

M2 Gruppen avyttrar sex fastigheter i Karlskrona

 

M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, avyttrar fastigheterna Dahlberg 3 och 4, Monsunen 1, Stora Vörta 1:62 och 1:63 samt Mo 1:95 i Karlskrona.

 

Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca 8 000 kvm, varav 83% utgörs av bostäder.

 

I och med avyttringen lämnar M2 Gruppen Karlskrona.

 

Tillträdet har skett.

 

M2 Asset Management AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se

Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

 

M2 Asset Management AB (publ)

Bredgränd 4, 111 30 Stockholm

Tel: 010-706 00 00

Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

www.m2assetmanagement.se

 

Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående personer försorg den 19 juni 2018 kl. 17:00.

 

 

 

 

© M2 Asset Management. All Rights Reserved.