Pressmeddelande 181207

REGULATORISKA PRESSMEDDELANDEN

2018-12-07

 

M2 Asset Management AB (publ) undersöker möjligheterna att emittera nya obligationer och erbjuda villkorat återköp av befintliga obligationer

 

M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) har mandaterat ABG Sundal Collier AB som finansiell rådgivare för att genomföra investerarmöten den 10 december 2018. Efter dessa planerade investerarmöten kan en emission av ett nytt 3-årigt icke säkerställt obligationslån i SEK komma att följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsvillkor och slutligt beslut av Bolaget. Som en del av nämnda obligationsemission kan Bolaget komma att erbjuda ett villkorat återköp av dess obligationer med förfall i juli 2020 (ISIN SE0010128009).

 

För vidare information om emissionen, vänligen kontakta:

 

ABG Sundal Collier AB: Eirik Thoen

Tel: +47 22 01 61 13

E-mail: eirik.thoen@abgsc.no

 

 

Informationen är sådan som M2 Asset Management AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 december 2018 kl. 08:00.

 

M2 Asset Management AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se

Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

 

M2 Asset Management AB (publ)

Bredgränd 4, 111 30 Stockholm

Tel: 010-706 00 00

Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

www.m2assetmanagement.se

 

 

 

 

 

© M2 Asset Management. All Rights Reserved.