Prospekt

PROSPEKT

OBLIGATIONSPROSPEKT OCH VILLKOR

Obligationer utgör ett kompliment till vår bankfinansiering.

Utestående obligationer:

 

ISIN

Löptid

Rambelopp

Ränta

Typ

SE0010128009

2017-07-06 -

2020-07-06

1000 Mkr

Rörlig

Icke säkerställt

Filer för nedladdning

 

 

Filsstorlek

Prospekt

 

 

 

12.7 MB

 

 

Terms and conditions

 

 

 

 

6.9 MB

© M2 Asset Management. All Rights Reserved.