VÅRA INVESTERINGAR

NOTERADE FASTIGHETSBOLAG

M2s investeringar i fastighetsbolag består främst av ägande i noterade fastighetsbolag.
M2 är delägare i Klövern AB (publ), Corem Property Group AB (publ), AB Sagax (publ) och Castellum AB (publ).

Klövern är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med kommersiella lokaler som huvudinriktning.
Företagets verksamhet är indelad i tre regioner – Stockholm, Syd och Öst. Därutöver finns en utlandsverksamhet.
www.klovern.se

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar primärt lager- och logistikfastigheter i mellersta och södra
Sverige samt i Danmark.
www.corem.se

Sagax är ett fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Bolaget äger fastigheter i Sverige, Finland, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Danmark.
www.sagax.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Företaget har lokal närvaro i ett tjugotal städer i Sverige
samt i Köpenhamn och Helsingfors. Fastighetsbeståndet utgörs främst av kontor och lager-/logistikanläggningar.
www.castellum.se

DIREKTÄGDA FASTIGHETER

M2 Asset Management AB förvaltar och utvecklar fastigheter i Sverige under varumärket M2 Gruppen.

M2 Gruppen verkar framförallt i Stockholm, Gävle, Jönköping och Växjö. Fastighetsbeståndet utgörs till övervägande del av bostäder samt kontors- och handelsfastigheter.
www.m2gruppen.se

ENTREPRENAD OCH PROJEKTUTVECKLING

Dotterbolaget Wästbygg Gruppen AB är verksamt inom entreprenad och projektutveckling.

Wästbygg är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag inom segmenten bostäder, kommersiella fastigheter och logistikanläggningar med
en tydlig närvaro på de mest expansiva marknaderna i Sverige.
www.wastbygg.se

ÖVRIGA INVESTERINGAR

M2 har ett mindre antal övriga investeringar, noterade och onoterade, bl a Footway, Devyser och Rhovak samt en
portfölj med noterade värdepapper, huvudsakligen svenska bolag.

Footway är en renodlad skobutik på nätet som idag finns på elva marknader i Europa. Huvudkontoret ligger i Stockholm och distributionen hanteras via ett centrallager i Helsingborg. 
www.footway.se

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag. Bolaget utvecklar
och tillhandahåller infektionsförebyggande lösningar. Bolaget är
noterat på Stockholm Nasdaq Mid Cap.
www.bactiguard.se

Merlin är ett av de ledande fastighetsföretagen som är börsnoterat
på spanska IBEX-35. Bolaget inriktar sig på förvaltning av kontors-,
handels- och logistikfastigheter i Spanien och Portugal.
www.merlinproperties.com

 

Devyser är ett svenskt bolag, specialiserat på diagnostiska kit för komplexa DNA-test inom onkologi, reproduktiv hälsa och ärftliga sjukdomar. Devysers tester används i diagnostiska laboratorier i mer än 50 länder över hela världen.
www.devyser.com

Northmill är en bank med över 200 000 kunder i Sverige och med
hjälp av den mest moderna tekniken vill bolaget skapa Europas
mest relevanta och personliga bank.
www.northmill.com

MEDS är ett fullskaligt online-apotek som säljer receptbelagda och
receptfria läkemedel med tillstånd från Läkemedelsverket och har
även ett stort sortiment inom hälsa och skönhet.
https://www.meds.se

 

RhoVac är ett läkemedelsbolag verksamt inom immunonkologi vilket innebär att man utvecklar framtida läkemedel mot cancer genom att stimulera kroppens eget immunförsvar att angripa och förstöra cancerceller.
https://rhovac.se/

 

Billogram erbjuder en digital plattform för fakturering och betalningar som effektiviserar kundhanteringen, samtidigt som den
förbättrar kundupplevelsen.
www.billogram.com

 

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar och säljer mode.
Bolaget äger även, sedan 2019, kommersiella lager- och logistikfastigheter. Bolaget är noterat på Stockholm Nasdaq Small Cap.
www.oddmolly.se

 

Instabox startade 2015 och idag kan mer än halva Sveriges befolkning hämta ut paket i bolagets smarta skåp. Med Instabox behöver
man inte stå i kö hos postombudet.
https://instabox.io/