VÅRA INVESTERINGAR

NOTERADE FASTIGHETSBOLAG

M2s investeringar i fastighetsbolag består främst av ägande i noterade fastighetsbolag.
M2 är delägare i Klövern AB (publ), Corem Property Group AB (publ), AB Sagax (publ) och Castellum AB (publ).

Klövern är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med kommersiella lokaler som huvudinriktning.
Företagets verksamhet är indelad i tre regioner – Stockholm, Syd och Öst. Därutöver finns en utlandsverksamhet.
www.klovern.se

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar primärt lager- och logistikfastigheter i mellersta och södra
Sverige samt i Danmark.
www.corem.se

Sagax är ett fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Bolaget äger fastigheter i Sverige, Finland, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Danmark.
www.sagax.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Företaget har lokal närvaro i ett tjugotal städer i Sverige
samt i Köpenhamn och Helsingfors. Fastighetsbeståndet utgörs främst av kontor och lager-/logistikanläggningar.
www.castellum.se

DIREKTÄGDA FASTIGHETER

M2 Asset Management AB förvaltar och utvecklar fastigheter i Sverige under varumärket M2 Gruppen.

M2 Gruppen verkar framförallt i Stockholm, Gävle, Jönköping och Växjö. Fastighetsbeståndet utgörs till övervägande del av bostäder samt kontors- och handelsfastigheter.
www.m2gruppen.se

ENTREPRENAD OCH PROJEKTUTVECKLING

Dotterbolaget Wästbygg Gruppen AB är verksamt inom entreprenad och projektutveckling.

Wästbygg är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag inom segmenten bostäder, kommersiella fastigheter och logistikanläggningar med
en tydlig närvaro på de mest expansiva marknaderna i Sverige.
www.wastbygg.se

ÖVRIGA INVESTERINGAR

M2 har ett mindre antal övriga investeringar, noterade och onoterade, bl a Footway, Devyser och Rhovak samt en
portfölj med noterade värdepapper, huvudsakligen svenska bolag.

Footway är en renodlad skobutik på nätet som idag finns på elva marknader i Europa. Huvudkontoret ligger i Stockholm och distributionen hanteras via ett centrallager i Helsingborg. 
www.footway.se

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag. Bolaget utvecklar och tillhandahåller infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika.
www.bactiguard.se

Merlin är ett av de ledande fastighetsföretagen som är börsnoterat på spanska IBEX-35. Bolaget inriktar sig på förvärv och förvaltning av kontors-, handels- och logistikfastigheter i framförallt Spanien, men även i Portugal.
www.merlinproperties.com

 

Devyser är ett svenskt bolag, specialiserat på diagnostiska kit för komplexa DNA-test inom onkologi, reproduktiv hälsa och ärftliga sjukdomar. Devysers tester används i diagnostiska laboratorier i mer än 50 länder över hela världen.
www.devyser.com

Northmill är en bank med över 200 000 kunder i Sverige och med hjälp av den mest moderna tekniken vill bolaget skapa Europas mest relevanta och personliga bank som hjälper sina kunder att förbättra sin privatekonomi.
www.northmill.com

RhoVac är ett läkemedelsbolag verksamt inom immunonkologi vilket innebär att man utvecklar framtida läkemedel mot cancer genom att stimulera kroppens eget immunförsvar att angripa och förstöra cancerceller.
https://rhovac.se/

 

Billogram föddes ur idén om att förnya en föråldrad faktureringsprocess. Bolaget erbjuder en digital plattform för fakturering och betalningar som effektiviserar kundhanteringen och förbättrar kundupplevelsen.
www.billogram.com

 

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar och säljer mode och livsstilsprodukter för tjejer under varumärkena Odd Molly och Hunkydory. Bolaget äger även ett antal kommersiella lager- och logistikfastigheter.
www.oddmolly.se

 

Instabox startade 2015 och idag kan mer än halva Sveriges befolkning hämta ut paket i bolagets smarta skåp. Med Instabox behöver man inte stå i kö hos postombudet.
https://instabox.io/