VÅRA INVESTERINGAR

NOTERADE FASTIGHETSBOLAG

M2s investeringar i fastighetsbolag består främst av ägande i noterade fastighetsbolag.
M2 är delägare i Corem Property Group AB (publ), AB Sagax (publ) och Castellum AB (publ).

Corem äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter.
​Sedan juni 2021 utgör Klövern ett dotterbolag till Corem. Fastighetsbeståndet består av lager, kontor samt bostadsutveckling.
www.corem.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Företaget har lokal närvaro i ett tjugotal städer i Sverige
samt i Köpenhamn och Helsingfors. Fastighetsbeståndet utgörs främst av kontor och lager-/logistikanläggningar.
www.castellum.se

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på kommersiella fastigheter, inom framförallt segmentet lager och lätt industri.​
Bolaget äger fastigheter i Sverige, Finland, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Danmark.
www.sagax.se

DIREKTÄGDA FASTIGHETER

M2 Asset Management AB förvaltar och utvecklar fastigheter i Sverige under varumärket M2 Gruppen.

M2 Gruppen verkar framförallt i Stockholm, Gävle, Jönköping och Växjö. Fastighetsbeståndet utgörs till övervägande del av bostäder samt kontors- och handelsfastigheter.
www.m2gruppen.se

ENTREPRENAD OCH PROJEKTUTVECKLING

Dotterbolaget Wästbygg Gruppen AB är verksamt inom entreprenad och projektutveckling.

Wästbygg är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag inom segmenten bostäder, kommersiella fastigheter och logistikanläggningar med
en tydlig närvaro på de mest expansiva marknaderna i Sverige.
www.wastbygg.se

ÖVRIGA INVESTERINGAR

M2 har ett mindre antal övriga investeringar, noterade och onoterade, bl a Footway, Devyser och RhoVac samt en
portfölj med noterade värdepapper, huvudsakligen svenska bolag.

Footway är en renodlad skobutik på nätet som idag finns på elva marknader i Europa. Huvudkontoret ligger i Stockholm och distributionen hanteras via ett centrallager i Helsingborg.
www.footway.se

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag. Bolaget utvecklar och tillhandahåller infektionsförebyggande lösningar. Bolaget är
noterat på Stockholm Nasdaq Mid Cap.
www.bactiguard.se

MEDS är ett fullskaligt online-apotek som säljer receptbelagda och receptfria läkemedel med tillstånd från Läkemedelsverket och har
även ett stort sortiment inom hälsa och skönhet.
https://www.meds.se

 

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar och säljer mode.
Bolaget äger även, sedan 2019, kommersiella lager- och logistikfastigheter. Bolaget är noterat på Stockholm Nasdaq Small Cap.
www.oddmolly.se

 

Devyser är ett svenskt bolag, specialiserat på diagnostiska kit för komplexa DNA-test inom onkologi, reproduktiv hälsa och ärftliga sjukdomar. Devysers tester används i diagnostiska laboratorier i mer än 50 länder över hela världen.
www.devyser.com

Billogram erbjuder en digital plattform för fakturering och betalningar som effektiviserar kundhanteringen, samtidigt som den
förbättrar kundupplevelsen.
www.billogram.com

 

Merlin är ett av de ledande fastighetsföretagen som är börsnoterat på spanska IBEX-35. Bolaget inriktar sig på förvaltning av kontors-,
handels- och logistikfastigheter i Spanien och Portugal.
www.merlinproperties.com

 

Vernum Fastigheter är ett nybildat fastighetsbolag som fokuserar på långsiktig förvaltning av
hållbara hyresbostäder och klimatsmart nyproduktion i trä.
https://vernumfast.se/

 

RhoVac är ett läkemedelsbolag verksamt inom immunonkologi vilket innebär att man utvecklar framtida läkemedel mot cancer genom att stimulera kroppens eget immunförsvar att angripa och förstöra cancerceller.
https://rhovac.se/

 

Instabox startade 2015 och idag kan mer än halva Sveriges befolkning hämta ut paket i bolagets smarta skåp. Med Instabox behöver
man inte stå i kö hos postombudet.
https://instabox.io/

 

Modelio är ett investmentbolag baserat i Stockholm som investerar i snabbväxande bolag
med god skalbarhet och en sund balansräkning.
https://www.modelioequity.com/

 

Aros Bostad har utvecklat bostäder sedan 2006 finns idag framförallt i Storstockholm och Uppsala.
Affärsidén är att skapa moderna och hållbara bostäder.
https://arosbostad.se/

 

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion.
https://klarabo.se/

 

Northmill är en bank med över 200 000 kunder i Sverige och med hjälp av den mest moderna tekniken vill bolaget skapa Europas
mest relevanta och personliga bank.
www.northmill.com