VÅRA INVESTERINGAR

DIREKTÄGDA FASTIGHETER

M2 Asset Management AB förvaltar och utvecklar fastigheter i Sverige under varumärket M2 Gruppen.

M2 Gruppen verkar framförallt i Stockholm, Gävle, Jönköping och Växjö. Fastighetsbeståndet utgörs till övervägande del av bostäder samt kontors- och handelsfastigheter.
www.m2gruppen.se

STRATEGISKA FASTIGHETSINVESTERINGAR

M2s investeringar i fastighetsbolag består främst av ägande i noterade fastighetsbolag.
M2 är delägare i Corem Property Group AB (publ) och Castellum AB (publ).

Corem äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtregioner
​Sedan juni 2021 utgör Klövern ett dotterbolag till Corem. Fastighetsbeståndet består av lager, kontor samt bostadsutveckling.
www.corem.se

ENTREPRENAD OCH PROJEKTUTVECKLING

Dotterbolaget Wästbygg Gruppen AB är verksamt inom entreprenad och projektutveckling.

Wästbygg är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag inom segmenten bostäder, kommersiella fastigheter och logistikanläggningar med
en tydlig närvaro på de mest expansiva marknaderna i Sverige.
www.wastbygg.se

ÖVRIGA INVESTERINGAR

M2 har, utöver de som utgör strategiska fastighetsinvesteringar, en portfölj av noterade och onoterade värdepapper, huvudsakligen svenska
bolag. Investeringarna finns inom fem övergripande branschsegment; Hälsovård, Konsumenttjänster, Fastigheter, Fonder samt Teknologi
och utveckling. Ett urval av de bolag som finns bland våra investeringar syns nedan. 

FASTIGHETER

Aros Bostad har utvecklat bostäder sedan 2006 och finns idag framförallt i Storstockholm och Uppsala.
Affärsidén är att skapa moderna och hållbara bostäder. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. 
https://arosbostad.se/

 

KMC Properties ASA är ett fastighetsbolag noterat på Oslo Børs, som fokuserar på logistik- och industrifastigheter. KMC har en diversifierad portfölj bestående av 45 fastigheter belägna i Norden och Nederländerna.
https://www.kmcp.no/en/

 

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på kommersiella fastigheter, inom framförallt segmentet lager och lätt industri.​
Fastigheterna är belägna runtom Europa.
www.sagax.se

Catella (publ) med huvudkontor i Stockholm och med över 550 anställda på 27 kontor i Europa erbjuder kvalificerad rådgivning och förvaltning inom ett antal tillgångsslag.
https://www.catella.com/

 

Link Prop Investment AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som
indirekt via ett dotterbolag äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Idédebatten 3 i Linköping. Bolaget är noterat Nasdaq First North
Growth Market.
https://www.linkpropinvestment.se/

 

Vernum Fastigheter är ett nybildat fastighetsbolag som fokuserar på långsiktig förvaltning av
hållbara hyresbostäder och klimatsmart nyproduktion i trä.
https://vernumfast.se/

 

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Företaget har lokal närvaro i ett tjugotal städer i Sverige
samt i Köpenhamn och Helsingfors. Fastighetsbeståndet utgörs främst av kontor och lager-/logistikanläggningar.
www.castellum.se

Logistea (publ) är ett fastighetsbolag med inriktning mot lager- och logistikfastigheter. Bolaget äger 26 fastigheter med en uthyrningsbas yta om 160 100 kvadratmeter.
https://logistea.se/

 

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion.
https://klarabo.se/

 

OOF Group är en fastighetskoncern som består av två affärsområden; nyproduktion av bostäder samt nyproduktion av kommersiella lokaler för industri-, lager- och logistikverksamhet. De kommersiella lokalerna behålls för egen förvaltning. Bolaget är onoterat.
https://oof.se/

 

HÄLSOVÅRD

Devyser är ett svenskt bolag, specialiserat på diagnostiska kit för komplexa DNA-test inom onkologi, reproduktiv hälsa och ärftliga sjukdomar. Devysers tester används i diagnostiska laboratorier i mer än 50 länder över hela världen.
www.devyser.com

Guard Therapeutics är dedikerade till utvecklingen av framtidens läkemedel för att förhindra oxidativ stress och akuta njurskador, vilket kan hjälpa miljontals människor till en effektiv behandling. Guard Therapeutics är listat på Nasdaq First North Growth Market.
https://guardtherapeutics.com/

 

KONSUMENTTJÄNSTER

Billogram erbjuder en digital plattform för fakturering och betalningar som effektiviserar kundhanteringen, samtidigt som kundupplevelsen förbättras. Bolaget är onoterat.
www.billogram.com

 

Northmill är en bank med över 200 000 kunder i Sverige och med hjälp av den mest moderna tekniken vill bolaget skapa Europas
mest relevanta och personliga bank.
www.northmill.com

Footway är en renodlad skobutik på nätet som idag finns på elva marknader i Europa. Huvudkontoret ligger i Stockholm och distributionen hanteras via ett centrallager i Helsingborg.
www.footway.se

Servistore AB är Europas första (2016) helt digitala self- storageaktör. Företaget är grundat 2006 i Linköping och är idag verksamt på ett 15-tal orter med ca 25 anläggningar i Sverige. Bolaget är onoterat.
https://www.servistore.se/

Instabox startade 2015 och idag kan mer än halva Sveriges befolkning hämta ut paket i bolagets smarta skåp. Med Instabox behöver
man inte stå i kö hos postombudet.
https://instabox.io/

 

MEDS är ett fullskaligt online-apotek som säljer receptbelagda och receptfria läkemedel med tillstånd från Läkemedelsverket och har
även ett stort sortiment inom hälsa och skönhet.
https://www.meds.se

 

UTVECKLING OCH TEKNOLOGI

BEWI skapar förpacknings-, komponent- och isolerings- lösningar som produceras och konsumeras med minimal påverkan på miljön, och vill leda arbetet mot en cirkulär ekonomi. BEWI är noterat på Oslo Børs.
https://bewi.com

 

CAKE är en svenskt tillverkare av elektriska motorcyklar med stort hållbarhetsfokus. Produktkatalogen vänder sig till såväl yrkestransporter (last mile) som nöjesnyttjaren. Bolaget är onoterat.
https://ridecake.com/

 

CloudBackend är ett svenskt deep tech-företag inom cloud computing. CloudBackends Database Platform as a Service erbjuder en decentraliserad, policy-driven databas med korta svarstider. CloudBackend bildades 2018. Bolaget är onoterat.
https://cloudbackend.com/

 

Myspoven skapades 2017 genom en ihopslagning av två olika områden: Energi och IT. Bolagets mål är att hjälpa fastighetsvärden att spara energi samt genom att dra nytta av det senaste som hänt i områdena Artificial Intelligence (AI) och Data Science/Analytics.
https://myrspoven.se/

INVESTMENTBOLAG OCH FONDER

Fonden ALCUR är en specialfond som kan beskrivas som en lång/kort absolutavkastande aktiefond, med målsättning att uppnå god riskjusterad avkastning under alla marknadsförhållanden. Alcur är onoterat.
https://www.alcur.se

 

INIVI är ett investmentbolag som aktivt investerar i och utvecklar små och medelstora onoterade industribolag med starka nischade varumärken. Investeringarna är långsiktiga och har inga tidsbegränsningar.
https://www.inivi.se

 

CNI förvaltar fonder som investerar i unga onoterade tillväxtbolag med starka entreprenörsteam inom ny teknik och hållbarhet.
CNI är en aktiv ägare och har ett nära samarbete med portföljbolagen.
https://www.cninordic.com

 

Molcap Invest AB är ett investmentbolag baserat i Stockholm som investerar i snabbväxande bolag med god skalbarhet och en sund balansräkning. Bolaget är onoterat.
https://www.molcap.se/

 

First Venture (publ) är ett investmentbolag som investerar i både noterade och onoterade bolag inom teknik, hälsa och hållbarhet.
First Venture är en långsiktig och aktiv ägare.
https://first-venture.se