HEM

PRESSMEDDELANDEN

2019-02-22

 

Bokslutskommuniké 2018 för M2 Asset Management AB (publ)

Läs mer

2019-01-29

 

M2 Asset Management offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

Läs mer

2018-12-20

 

M2 Asset Management AB har ingått en överenskommelse om avyttring av fastigheter för 1,3 miljarder kronor och har tecknat sig för stamaktier av Serie D i Samhällsbyggnads-bolaget i Norden AB för 225 miljoner kronor

Läs mer

© M2 Asset Management. All Rights Reserved.