INVESTOR RELATIONS

M2 Asset Management är sedan 2017 ett publikt bolag med noterade obligationer på Nasdaq Stockholm.
Vår informationsgivning syftar till att ge obligationsinnehavarna och övriga intressenter relevant och korrekt information vid för varje tillfälle lämplig tidpunkt.
All finansiell information finns att ladda ned digitalt från vår hemsida. Tryckt information skickas på förfrågan.