INVESTOR RELATIONS

M2 Asset Management är sedan den 16 juni 2017 ett publikt bolag och utgav den 6 juli 2017 en obligation, vilken noterades på Nasdaq Stockholm den 10 oktober 2017.
Vår informationsgivning syftar till att ge obligationsinnehavarna och övriga intressenter relevant och korrekt information vid för varje tillfälle lämplig tidpunkt.
All finansiell information finns att ladda ned digitalt från vår hemsida. Tryckt information skickas på förfrågan.