Pressmeddelande
19 januari 2020

Den 15 december 2020 offentliggjorde M2 Asset Management AB (”M2”) ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Corem Property Group AB (”Corem”). Budpliktsbudets fullföljande är bland annat villkorat av att M2 erhåller erforderliga myndighets- och regulatoriska tillstånd, godkännanden, beslut eller liknande, inklusive från Konkurrensverket, på acceptabla villkor. Med anledning av detta har M2 den 21 december 2020 anmält till Konkurrensverket att M2 kan komma att förvärva ensam kontroll över Corem.

Konkurrensverket meddelade den 15 januari 2021 sitt beslut att lämna förvärvet utan åtgärd. Beslutet med diarienummer 744/2020 kan läsas på Konkurrensverkets hemsida.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

Ladda ner som PDF