PRESSMEDDELANDE
29 januari 2024

M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) avyttrar 78 ägarlägenheter och 15 parkeringsplatser belägna i Frederiksstaden, Köpenhamn, en del av det ikoniska bostadsområdet ”Dronningegården”.

Den totala uthyrbara arean uppgår till 6 462 kvm, fördelad på två intilliggande byggnader där 7 våningar består av bostäder.

Köpare är PenSam, ett större danskt livförsäkrings- och pensionsbolag. 

M2 Asset Management representerades exklusivt av Catella Corporate Finance A/S i affären, där Catella Investment Management A/S framgångsrikt agerat lokal driftspartner för projektet.

”M2 Asset Management fortsätter att avyttra icke-strategiska tillgångar i syfte att säkerställa likviditet för kommande obligationsförfall. Vi önskar PenSam lycka till med det fortsatta projektet”, säger Jakob Mörndal, VD M2 Asset Management.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Mörndal, VD, 072-230 06 75, jakob.morndal@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

http://www.m2assetmanagement.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2024 kl. 09:00.
 

Ladda ner som PDF