PRESSMEDDELANDE 
1 mars 2024

M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) avser att under dagen, 1 mars 2024, emittera seniora icke-säkerställda onoterade utbytbara SEK obligationer med en löptid om fem år och en förväntad volym om SEK 150 mkr. De nya obligationerna kommer att vara utbytbara mot M2’s stamaktier i Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Wästbygg”) med en premie om 27,5% över Wästbygg’s referensaktiepris, vilket utgörs av det lägsta av antingen dagens volymviktade genomsnittspris eller ett medel av de fem senaste dagarnas volymviktade genomsnittspris. Obligationslånet beräknas löpa med en fast årlig ränta om 7,0%.  

Arctic Securities agerar sole bookrunner i samband med obligationsemissionen och Walthon Advokater är legal rådgivare.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Mörndal, VD, 072-230 06 75, jakob.morndal@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

http://www.m2assetmanagement.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2024 kl. 11.30.

Ladda ner som PDF