PRESSMEDDELANDE

25 januari 2024

M2 Asset Management AB (publ) har per idag återbetalat utestående obligationslån med förfall 25 januari 2024 med 548 750 000 kr. Innan förfallet fanns redan återköpta obligationer om 451 250 000 kr i M2 Asset Managements ägo. Totalt uppgick det emitterade beloppet till 1 000 000 000 kr.

”Vi fortsätter att lösa obligationsskuld i M2. Det är i huvudsak kapital från höstens fastighetsförsäljningar som vi nu använder för att lösa skuld. Nästa obligationsförfall är 15 januari 2025, vilket gör att vi har gott om tid att arbeta för att hantera detta”, säger Jakob Mörndal VD M2.              

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Mörndal, VD, 072-230 06 75, jakob.morndal@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

http://www.m2assetmanagement.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2024 kl. 13.30.

Ladda ner som PDF