PRESSMEDDELANDE
4 mars 2024

M2 Asset Management AB (publ) (“M2“) har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda onoterade utbytbara SEK obligationer med en volym om SEK 200 mkr. Obligationslånet löper med en fast årlig ränta om 7,0% och har slutligt förfall i mars 2029. Under vissa villkor kan lånebeloppet konverteras till M2:s stamaktier i Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Wästbygg”) till en konverteringskurs om 47,6892 kr. Instrumentet kommer inte att upptas till handel på en reglerad marknad.

”Transaktionen möjliggör en proaktiv anpassning av balansräkningen inför kommande skuldförfall i januari 2025. Att låna långa pengar är oftast relativt dyrt, men med det här upplägget får vi en förutsägbar kostnad för dessa och med en femårsswap kring 2,90% känns marginalen på runt 4,10% klart attraktiv. M2 har inte planerat att avyttra Wästbygg-aktier, men kan genom detta instrument använda en mindre del av våra Wästbygg-aktier för att hitta en intressant kapitalmarknadsprodukt som ger oss en lite bättre ränta och en längre löptid.”, säger Jakob Mörndal VD M2.              

Emissionslikviden kommer att användas för allmänna verksamhetsändamål inbegripet refinansieringar, investeringar i dotterbolag och fastigheter samt förvärv av fastigheter och fastighetsägande bolag.

Arctic Securities har agerat rådgivare i samband med emissionen och Walthon Advokater har varit legal rådgivare.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Mörndal, VD, 072-230 06 75, jakob.morndal@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

http://www.m2assetmanagement.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2024 kl. 08.45.

Ladda ner som PDF