PRESSMEDDELANDE
29 juni 2023

M2 Asset Management AB (publ) har per idag skrivit ned utestående obligationslån med förfall 10 juli 2023 med 926 250 000 kr. Detta gjordes av redan återköpta obligationer som fanns i M2 Asset Managements ägo. Kvarvarande belopp uppgår till 173 750 000 kr och kommer att lösas i sin helhet den 10 juli.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Mörndal, VD, 072-230 06 75, jakob.morndal@m2gruppen.se
Andreas Lindenhierta, CFO, 070-746 68 99, andreas.lindenhierta@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

http://www.m2assetmanagement.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2023 kl. 15.00.

Ladda ner som PDF