PRESSMEDDELANDE
25 oktober 2023

 

M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, avyttrar bostadsfastigheterna Fyris 4, Fursten Norra 4, Lagmannen 4, Liljan 4 och Lönnen 1, Lönnen 2 och Lönnen 3 i Jönköping.

Köparen är Wetterstaden Fastighets AB och fastigheterna frånträds den 30 november 2023.

”M2 fortsätter att avyttra tillgångar för att återbetala skuld. Vårt fokus har inte primärt varit att avyttra fastigheter i Växjö och Jönköping, men här har vi hittat en affär som vi vill göra. Fastigheterna som avyttras är ett centralt bestånd som säljs till ett pris nära bokfört värde. Vi önskar teamet på Wetterstaden lycka till med den fortsatta utvecklingen av fastigheterna.”, säger Jakob Mörndal, VD på M2.

M2s legala rådgivare i samband med affären var Walthon Advokater.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Mörndal, VD, 072-230 06 75, jakob.morndal@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

http://www.m2assetmanagement.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2023 kl. 15.15.

Ladda ner som PDF