1 juli 2021

M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, avyttrar fastigheterna Vallbacken 10:6 och Väster 29:5 i Gävle samt hälftenägda bolaget Klosterhus AB med samtliga sina fastigheter i Skokloster. Det underliggande fastighetsvärdet för fastigheterna i Gävle uppgick till 215 mkr respektive 260 mkr för Skokloster.

Köparen KlaraBo har erlagt en del av köpeskillingen i form av egna aktier varför M2 genom affären också kommer att bli delägare i KlaraBo. M2 ser långsiktigt på detta ägande och tror på en spännande och positiv framtidsutveckling i bolaget.

Tillträdesdagen var den 30 juni 2021 och M2s legala rådgivare i samband med avyttringen var Walthon Advokater.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Jansson, fastighetschef M2, 010-706 00 16, hakan.jansson@m2gruppen.se
 

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm
http://www.m2assetmanagement.se

Ladda ner som PDF