PRESSMEDDELANDE
28 december 2023

M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, avyttrar fastigheten Älvringen 6 i Jönköping. Fastigheten omfattar 12 857 kvm kommersiell yta. M2 förvärvade fastigheten år 2011. Köparen är Boråsbaserade bolaget Cernera Fastigheter AB. Fastigheten frånträds den 28 december 2023.

”Vi fortsätter att avyttra fastigheter som inte är strategiskt viktiga för oss. M2 Gruppen har efter avyttringen fortsatt en direktägd fastighetsportfölj om cirka tre miljarder kronor, med relativt låg belåning. Så här vid årets slut kan vi konstatera att 2023 har varit ett intensivt år för M2 Gruppen, inte minst med avseende på en mängd transaktioner. Jag vill tacka alla medarbetare och även rådgivare som möjliggjort detta.”, säger VD Jakob Mörndal.

M2s legala rådgivare i samband med avyttringen av fastigheten var Walthon Advokater. Panreal har agerat säljarens rådgivare.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Mörndal, VD, 072-230 06 75, jakob.morndal@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

http://www.m2assetmanagement.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2023 kl. 12:30.
 

Ladda ner som PDF