PRESSMEDDELANDE 
30 november 2023

M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, avyttrar fastigheten Kalmar Sigillet 1 i Kalmar, där hyresgästen Nordic Nest AB hyr samtliga ytor. Det underliggande överenskomna fastighetsvärdet för fastigheten uppgick till 340 mkr.

Köparen är Logistea AB och fastigheten frånträds den 20 december 2023.

Del av köpeskillingen erläggs genom en emission av 551 809 Stam A aktier och 6 485 228 Stam B aktier i Logistea till en teckningskurs på 13,50 kronor per aktie. Efter emissionen kommer M2 Asset Management (inklusive närstående och närståendebolag) inneha 11,8 procent av kapitalet och 11,7 procent av rösterna i Logistea.

M2s legala rådgivare i samband med avyttringen var Walthon Advokater.

”Avyttringen är ett led i M2:s fortsatta arbete med att konsolidera verksamheten, där vi frigör kapital för att återbetala skuld. Särskilt roligt är dock att vi genom försäljningen även ökar ägandet i Logistea som vi tror har en väldigt spännande framtid för sig”, säger Jakob Mörndal, VD på M2.

Vi förvärvar en fastighet med en nyproducerad högkvalitativ byggnad som färdigställdes 2022 i ett mycket bra logistikläge och med god intjäningsförmåga via hyresavtal med långa löptider tecknade med en finansiellt stabil hyresgäst”, säger Anders Nordvall, vice vd och transaktionschef, Logistea.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Mörndal, VD, 072-230 06 75, jakob.morndal@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

http://www.m2assetmanagement.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2023 kl. 14:00.

Download as PDF