PRESSMEDDELANDE
4 juli 2023

M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, avyttrar fastigheten Reykjanes 1 i Kista, där bland annat Engelska Skolan är en stor hyresgäst.

Köparen är Nordika och Tango var rådgivare i affären. Fastigheten frånträds den 1 september 2023. M2s legala rådgivare i samband med avyttringen var Walthon Advokater.

”Ytterligare en betydande fastighetsförsäljning för M2 Gruppen, där vi frigör medel för att återbetala skuld. Vi koncentrerar också beståndet mot Småland och fortsätter med våra försäljningar i Stockholmsregionen. Vi tackar Nordika för en smidig process och önskar dem lycka till”, säger Jakob Mörndal, VD på M2.

”Vi förvärvar ännu en fastighet i Kista som vi med vårt förvaltningsfokus kommer uppdatera och förbättra till en långsiktigt hållbar fastighet. Vi avser att utveckla fastigheten mot utbildning och kommer som en del av utvecklingen göra signifikanta investeringar och förbättringar med fokus på hållbarhet, välmående och trygghet.” säger Jonas Grandér, VD för Nordika  

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Mörndal, VD, 072-230 06 75, jakob.morndal@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

http://www.m2assetmanagement.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2023 kl. 13.00.

Ladda ner som PDF