PRESSMEDDELANDE

22 juni 2023

M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, avyttrar fastigheten Färöarna 1 i Kista. Det underliggande fastighetsvärdet för fastigheten uppgick till 315 mkr, vilket är något över bokfört värde.

Köparen är Fortifikationsverket och fastigheten frånträds den 30 juni 2023. M2s legala rådgivare i samband med avyttringen var Walthon Advokater.

”Diskussionerna kring en försäljning av fastigheten har pågått en längre tid och vi är glada att få överlämna fastigheten Färöarna 1 till en ny ägare, som fortsatt kommer utveckla fastigheten vilket bidrar positivt till Kistas utveckling. Vi fortsätter att konsolidera verksamheten i M2 Asset Management genom att avyttra fastigheter som inte är strategiska för oss, från vårt direktägda fastighetsbestånd som bär namnet M2 Gruppen. Fokus är fortsatt på att återbetala skulder och vårda bolagets balansräkning för att stärka bolaget för framtiden”, säger Jakob Mörndal, VD på M2.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Mörndal, VD, 072-230 06 75, jakob.morndal@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

http://www.m2assetmanagement.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2023 kl. 13.00.

Ladda ner som PDF