PRESSMEDDELANDE
4 juli 2024

M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, avyttrar fastigheterna Djäknen 4, Oxdragaren 1, Vasaborgen 1 och Vinaman 6 i Växjö. Det underliggande fastighetsvärdet uppgick till knappt 380 mkr. Fastigheterna utgörs av 7 019 kvm kommersiell yta och 16 930 kvm bostadsyta. Köparen är Famera Fastigheter AB och fastigheterna frånträds den 2 september 2024.

M2s legala rådgivare i samband med avyttringen var Walthon Advokater. Köparens rådgivare har varit Panreal och Avant Advokater.

M2 Gruppen har även tecknat avtal med Växjö kommun gällande avyttring av fastigheten Städet 1 i Växjö. Ärendet tas upp för godkännande i kommunfullmäktige den 22 oktober och frånträde är planerat till november 2024.

”Dessa två affärer i Växjö utgör en fortsättning på arbetet med att avyttra direktägda fastigheter, vilket varit bolagets fokus en tid. M2 har efter denna transaktion endast tre bostadsfastigheter kvar i Växjö. Vi önskar Famera respektive Växjö kommun lycka till med fastigheterna framgent.”, säger Jakob Mörndal, VD på M2.
 

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Mörndal, VD, 072-230 06 75, jakob.morndal@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

http://www.m2assetmanagement.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2024 kl. 14:30.
 

Download as PDF