PRESSMEDDELANDE
1 december 2023

M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, avyttrar fastigheterna Norr 13:4, Norr 22:3, Norr 23:3, Norr 34:2, Norr 35:1, Norr 35:4 och Norr 36:1 i Gävle. Efter försäljningen har M2 endast en fastighet, Söder 9:8, kvar i Gävle.

Köparen är Pure Housing och fastigheterna frånträds den 14 december 2023.

”Inom vår direktägda fastighetsverksamhet som bär namnet M2 Gruppen fortsätter vi att konsolidera beståndet till primärt Jönköping och Växjö. Vi har efter den här affären en fastighet kvar i Gävle, men den anser vi inte är strategiskt viktig för oss utan kan avyttras till rätt pris när tillfälle ges. Vi önskar Pure Housing ett stort lycka till och gratulerar till förvärvet av dessa centralt belägna fastigheter”, säger Jakob Mörndal, VD på M2.

"Vi gör ett för oss ett strategiskt betydande förvärv i Gävle som vi ser framemot att utveckla i linje med vår gröna och hållbara profil tillsammans med de fastigheter vi redan har på orten. Pure Housing planerar att fortsätta investera i Gävle och tittar även på utvecklingsfastigheter i Stockholmsområdet. Vi tackar M2 för en smidig process." säger Andreas Björnberg, CFO/COO på Pure Housing.

M2s legala rådgivare i samband med affären var Walthon Advokater.

M2 Asset Management AB (publ)
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Mörndal, VD, 072-230 06 75, jakob.morndal@m2gruppen.se
Andreas Björnberg, CFO/COO, 070-060 10 00, andreas@purehousing.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

http://www.m2assetmanagement.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2023 kl. 15:00.

Download as PDF