PRESSMEDDELANDE
21 december 2023

M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, avyttrar fastigheten Stenbock 10 i Växjö, där den största hyresgästen är Region Kronoberg. Det underliggande fastighetsvärdet för fastigheten uppgick till 197 mkr. Fastigheten utgörs av 6 839 kvm kommersiell yta och 2 490 kvm bostadsyta. Köparen är Region Kronoberg och fastigheten frånträds den 21 december 2023.

M2s legala rådgivare i samband med avyttringen av fastigheten var Walthon Advokater.

M2 Gruppen avyttrar även fastigheten Söder 9:8 i Gävle. Karlsarvet Invest AB förvärvar fastigheten som frånträds den 21 december 2023. I och med frånträdet lämnar M2 Gävle.

M2s legala rådgivare i samband med avyttringen var AG Advokater. Köparens rådgivare i affären var Baltazar AB.

”Transaktionstempot på M2 är fortsatt högt. Till att börja med är vi glada att få överlämna Stenbock 10 till Region Kronoberg och vill tacka för en enkel process. Utöver detta konstaterar vi också att det har varit ett stort intresse kring att få diskutera en affär avseende den kvarvarande fastigheten Gävle Söder 9:8 som blev kvar i portföljen efter försäljningen av våra sju övriga fastigheter i Gävle i början på december. Vi vill önska köparen lycka till med fastigheten samt tacka för en smidig process. M2 Gruppens fokus kan nu i ännu högre utsträckning riktas mot Jönköping och Växjö”, säger Jakob Mörndal, VD på M2.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Mörndal, VD, 072-230 06 75, jakob.morndal@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

http://www.m2assetmanagement.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2023 kl. 14:00.
 

Download as PDF