M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, avyttrar fastigheterna Dahlberg 3 och 4, Monsunen 1, Stora Vörta 1:62 och 1:63 samt Mo 1:95 i Karlskrona.

Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca 8 000 kvm, varav 83% utgörs av bostäder.

I och med avyttringen lämnar M2 Gruppen Karlskrona.

Tillträdet har skett.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se

Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm
http://www.m2assetmanagement.se

Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående personer försorg den 19 juni 2018 kl. 17:00. 

Ladda ner som PDF