18 december 2020

M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, förvärvar fastigheten Operan 1 i Jönköping.

På fastigheten finns tre nyligen uppförda byggnader med totalt 66 lägenheter. Den uthyrbara arean uppgår till cirka 4 930 kvm.

”Fastigheten är belägen i Västra Jönköping och kompletterar vårt nuvarande bestånd i Jönköping som är en prioriterad ort för M2, säger Mia Arnhult, M2 Asset Management AB”

Förvärvet görs som bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om 181 mkr. Planerad tillträdesdag är den 1 februari 2021.

M2s legala rådgivare i samband med förvärvet var Walthon Advokater.

 

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Jansson, fastighetschef M2, 010-706 00 16, hakan.jansson@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm
http://www.m2assetmanagement.se

Download as PDF