16 november 2020

M2 Gruppen (”M2”) har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med e-handelsföretaget Nordic Nest. I samband med detta förvärvar M2 mark, del av Smedby 1:3, och investerar motsvarande cirka 84 miljoner kronor i om- och tillbyggnationer. Nordic Nest är sedan tidigare hyresgäst i fastigheten Kalmar Sigillet 1.

Nordic Nest är Skandinaviens marknadsledande aktör inom skandinavisk design och heminredning och flyttade hösten 2019 in i sina lokaler i Kalmar varifrån de levererar ut paket till över 70 länder runtom i världen. Om- och tillbyggnationen av lager och kontor för verksamheten påbörjas omgående och ska vara klar under hösten 2021. Projektet ökar den uthyrbara ytan i fastigheten med cirka 12 000 kvm till totalt cirka 20 000 kvm.

M2 har tecknat entreprenadavtal med Logistic Contractor, vilka även byggt befintligt lager och kontor åt Nordic Nest, avseende uppförandet av om- och tillbyggnaden i Kalmar. Logistic Contractor ingår i Wästbygg Gruppen där M2 är huvudägare.

Att kunna fokusera på vår kärnverksamhet är viktigt för att kunna växa så snabbt som vi gör. Med M2 som hyresvärd känner vi oss väldigt trygga med att vi kan fortsätta göra det vi tycker är roligast, samtidigt som vi har lokaler som fyller våra behov på bästa sätt”, säger Bank Bergström, VD på Nordic Nest.

”Det är glädjande att Nordic Nest har en så positiv utveckling att de redan efter ett år behöver fördubbla ytan för sin verksamhet. Från Logistic Contractors sida ser vi fram emot att få komma tillbaka till Kalmar igen och få återuppta det goda samarbete vi hade under den första etappen”, säger Benn Karlberg, vd på Logistic Contractor.

”Det känns väldigt bra att kunna bidra till att Nordic Nest kan utveckla och växa sin affär, och vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete”, säger Håkan Jansson, fastighetschef på M2.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Jansson, fastighetschef M2, 010-706 00 16, hakan.jansson@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm
http://www.m2assetmanagement.se

Ladda ner som PDF