M2 Gruppen har tecknat ett hyresavtal med ThorenGruppen om 1 350 kvm för skolverksamhet i en av bolagets fastigheter i Kista. Iordningställandet av lokalerna påbörjas redan nu för beräknad inflyttning hösten 2020.

– Det är glädjande att få välkomna Thoren Innovation School Stockholm som hyresgäst hos oss i Kista. Gymnasieverksamheten kommer att på ett positivt sätt bidra till utvecklingen i området, säger M2 Gruppens VD Mia Arnhult.

– Vi är jätteglada över att vi lyckats hitta den här lösningen och att vi får tillträde till fastigheten redan nu, säger Biljana Savic-Lundell, fastighetsutvecklare på ThorenGruppen. Våra nya lokaler är optimalt placerade för vår verksamhet. Det finns en naturlig koppling mellan skola, näringsliv och myndigheter.

Fastigheten ligger i anslutning till Kista Galleria med direkt närhet till goda kommunikationsmöjligheter med bussar, spårbunden trafik och E4 lättillgänglig.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Jansson, fastighetschef, hakan.jansson@m2gruppen.se, 010-706 00 16
Mia Arnhult, VD, mia.arnhult@m2gruppen.se, 010-706 01 12

Om M2 Gruppen

M2 Gruppen äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i Sverige. M2 Gruppen har idag ett fastighetsbestånd om ca 303 000 kvm som huvudsakligen består av bostäder, handels- och kontorsfastigheter. Bolagets ambition är att förvalta sina fastigheter både väl och effektivt till maximal kundnytta. Se vidare http://www.m2gruppen.se.

M2 Asset Management AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559–3349, säte Stockholm, http://www.m2assetmanagement.se

Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående personer försorg den 24 april 2020 kl. 14:00

Ladda ner som PDF