PRESSMEDDELANDE
2024-07-05

Vid extra bolagsstämman i M2 Asset Management AB (publ) den 5 juli 2024 fattades följande beslut.

Styrelse
Patrik Essehorn valdes till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma och Patrik Tillman har valt att lämna styrelsen. Övriga styrelseledamöter kvarstår.

 

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Mörndal, VD, e-post: jakob.morndal@m2gruppen.se
Andreas Lindenhierta, CFO, e-post: andreas.lindenhierta@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

http://www.m2assetmanagement.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2024 kl. 14:30.
 

Download as PDF