M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) har idag ingått en överenskommelse med SBB i Norden AB avseende avyttring av 50 fastigheter i Enköping, Sigtuna, Södertälje, Tierp, Tranås, Vaggeryd, Söderhamn och Nässjö. Det överenskomna fastighetsvärdet är 1 305 000 000 kronor. Överenskommelsen innebär att avtal om överlåtelse av de fastighetsägande bolagen ska ingås senast den 18 januari 2019 och frånträde är planerat till den 29 mars 2019.

M2 har idag tecknat 7 258 065 stamaktier av Serie D i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) till en kurs om 31 kronor per aktie. Sammantaget uppgår emissionslikviden för M2 till 225 000 015 kronor.

Patrik Essehorn och Erika Samuelsson vid MAQS Advokatbyrå har biträtt M2 i legala frågor.

Informationen är sådan som M2 Asset Management AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 december 2018 kl 17:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se
Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

Om M2:
M2 Asset Management AB (publ) är ett investeringsföretag med fokus på fastigheter. Bolagets affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt genom att äga, förvalta och utveckla fastigheter i Sverige. Värdetillväxten kommer dels från direktägda fastigheter, dels från byggentreprenad- och projektutveckling, samt från indirekt ägande via börsnoterade fastighetsbolag. M2 bildades 1999.

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm
http://www.m2assetmanagement.se

Ladda ner som PDF