PRESSMEDDELANDE
2023-11-24

KVARTALET JULI – SEPTEMBER 2023

 • Hyresintäkter från direktägda fastigheter uppgick till 94 mkr (92).
 • Driftöverskottet från direktägda fastigheter uppgick till 55 mkr (56).
 • Rörelseresultatet uppgick till 37 mkr (80).
 • Resultatandelar i intresseföretag uppgick till -873 mkr (-3 465).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -497 mkr (-450).
 • Värdeförändringar på finansiella tillgångar påverkade resultatet med totalt -201 mkr (-284)
 • Kvartalets resultat från kvarvarande verksamhet uppgick till -1 520 mkr (-4 271).

DELÅRSPERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2023

 • Hyresintäkter från direktägda fastigheter uppgick till 303 mkr (281).
 • Driftöverskottet från direktägda fastigheter uppgick till 186 mkr (169).
 • Rörelseresultatet uppgick till 127 mkr (158).
 • Resultatandelar i intresseföretag uppgick till -2 055 mkr (-2 197).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -1 113 mkr (-431).
 • Värdeförändringar på finansiella tillgångar påverkade resultatet med totalt -418 mkr (-2 048).
 • Periodens resultat från kvarvarande verksamhet uppgick till -3 014 mkr (-3 914).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Inga väsentliga händelser under kvartalet.

ÖVRIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Den 4 juli avyttrades fastigheten Reykjanes 1 i Kista. Köparen är Nordika och fastigheten frånträddes den 1 september.
 • Samtliga fem fastigheter i Vårberg frånträddes den 29 september till Liljebo, ett nystartat gemensamägt fastighetsbolag tillsammans med Svanen Fastigheter. M2s ägarandel uppgår till 24,9 procent av kapital och röster.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

ÖVRIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 25 oktober avyttrades bostadsfastigheterna Fyris 4, Fursten Norra 4, Lagmannen 4, Liljan 4 och Lönnen 1, Lönnen 2 och Lönnen 3 i Jönköping. Köparen är Wetterstaden Fastighets AB och fastigheterna frånträds den 30 november 2023.
 • Den 1 november avyttrades fastigheten Citadellet 7 i Jönköping. Köparen är Bygginvest AB och fastigheten är frånträdd.

Denna information är sådan som M2 Asset Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 november 2023 kl. 08:00.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Mörndal, VD, e-post: jakob.morndal@m2gruppen.se
Andreas Lindenhierta, CFO, e-post: andreas.lindenhierta@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

http://www.m2assetmanagement.se

Ladda ner som PDF