M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 600 mkr med en löptid om 3 år på den nordiska marknaden. Lånet emitteras per 6 juli 2017.

Obligationslånet kommer att löpa med en rörlig ränta om Stibor 3m + 450 räntepunkter och har slutligt förfall den 6 juli 2020. Obligationslånet har ett rambelopp om 1 000 mkr. M2 kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

Emissionslikviden kommer huvudsakligen att användas till investeringar i dotterbolag, investeringar i fastigheter (inklusive fastighetsägande bolag) samt för allmänna verksamhetsändamål. 

ABG Sundal Collier AB och Nordea Bank AB (publ) har varit finansiella rådgivare och Bookrunners i samband med obligationsemissionen, medan MAQS Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare till M2.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se
Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-706 00 00

Ladda ner som PDF