PRESSMEDDELANDE
2022-04-29

M2 Asset Management AB (publ)s års- och hållbarhetsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig att läsa på http://www.m2assetmanagement.se.

Informationen är sådan som M2 Asset Management AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2022 kl. 13:30.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm
http://www.m2assetmanagement.se

Ladda ner års- och hållbarhetsredovisningen som PDF