2023-04-26
PRESSMEDDELANDE

M2 Asset Management AB (publ)s års- och hållbarhetsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig att läsa på http://www.m2assetmanagement.se.

Informationen är sådan som M2 Asset Management AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2023 kl. 21:00.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Mörndal, VD, e-post: jakob.morndal@m2gruppen.se
Andreas Lindenhierta, CFO, e-post: andreas.lindenhierta@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

http://www.m2assetmanagement.se

Ladda ner års- och hållbarhetsredovisningen som PDF