Stockholm 2019-05-03  

M2 Asset Management ABs (publ) (”M2”) dotterföretag Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat avtal med Northvolt om att uppföra basbyggnaden till deras anläggning för tillverkning av batterier i Skellefteå. Avtalet omfattar över 100 000 kvm och när anläggningen är färdig kommer den att vara en av Europas största batterifabriker. På sikt beräknas drygt 2 500 personer arbeta där. Logistic Contractor kommer att påbörja arbetena på plats under sommaren och vara klara under senare delen av 2020.

”– Det känns fantastiskt positivt att vi får uppdraget när ett av Sveriges största industriprojekt ska uppföras. Vi har stor erfarenhet av den här typen av industrifastigheter och efter att ha fört diskussioner med Northvolt har vi kunnat presentera en genomtänkt och kostnadseffektiv lösning för dem, säger Anders Bothén, vd på Logistic Contractor”.

”– Wästbygg Gruppen och Logistic Contractor är specialister på den här typen av industriella etableringar, vilket var helt avgörande för oss när vi valde partner inför byggstarten. Vi märker hur efterfrågan från kunder på hållbara battericeller ökar från dag till dag och vi ser fram emot att sätta igång byggnationen av basbyggnaden till fabriken som ett första steg för att kunna möta det behovet, förklarar Jan Edgren, Head of Construction på Northtvolt”.

Projekteringsarbetet är redan igång. På plats i Skellefteå pågår samtidigt en storsatsning där infrastruktur i form av vägar, VA, el och fiber dras fram till byggområdet som förberedelse inför byggstarten.

”– Vi känner oss väl förberedda och ser fram emot samarbetet med Northvolt, avslutar Anders Bothén”.

Informationen är sådan som M2 Asset Management AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2019 kl 10:00.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se
Jörgen Andersson, koncernchef Wästbygg Gruppen, 070-323 32 02, jorgen.andersson@wastbygg.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm
http://www.m2assetmanagement.se

Om Wästbygg Gruppen

Wästbygg Gruppen ingår i M2 koncernen och är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag med en tydlig närvaro på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Företaget grundades 1981 i Borås, och sedan flera år tillbaka är Wästbygg Gruppens verksamhet inriktad på tre affärsområden – Bostad, Kommersiellt och Logistik. Inom respektive segment arbetar Wästbygg med både entreprenaduppdrag åt externa beställare och utveckling av egna projekt.

Ladda ner som PDF