M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) har framgångsrikt emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 300 mkr, inom ett rambelopp om 1 000 mkr, med en löptid om 3 år på den nordiska marknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 480 räntepunkter och har slutligt förfall den 25 januari 2022. M2 avser att ansöka om notering av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. I samband med emissionen köper M2 även tillbaka 300 mkr av totalt 900mkr utestående i Bolagets obligationslån med förfall i juli 2020 (ISIN SE0010128009) till en kurs om 101.50.

Mia Arnhult, VD, kommenterar: ”Vi är väldigt nöjda att investerarna har visat förtroende för M2 i dagens rådande marknadsklimat. Att återköpa delar av vår första obligation gör att vi proaktivt kan arbeta med vår låneportfölj och minska riskerna kopplade till enskilda låneförfall.”

ABG Sundal Collier AB har varit finansiell rådgivare till M2 i samband med obligationsemissionen medan MAQS Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se
Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm
http://www.m2assetmanagement.se

Ladda ner som PDF