PRESSMEDDELANDE 2019-12-12 14.30

M2 Asset Management AB (publ) (“M2“) har framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer om 1 000 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 325 räntepunkter och har slutligt förfall den 19 december 2022. M2 avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Emissionslikviden kommer att användas för allmänna verksamhetsändamål inbegripet refinansieringar, investeringar i dotterbolag och fastigheter samt förvärv av fastigheter och fastighetsägande bolag.

Mia Arnhult, VD, kommenterar: ”Efter genomförandet av M2:s förvärv av Arnia kommer koncernen ha tillgångar på över 26 mdkr och en justerad soliditet på över 60%. Dessutom kommer förvärvet att ge en förbättrad effektivitet och en ökad visibilitet. Dagens obligationsemission visar tydligt att detta uppskattas av investerare och vi är mycket glada över deras stora intresse i M2. Förvärvet av Arnia i kombination med den lyckade obligationsemissionen ger oss goda förutsättningar att fortsätta skapa långsiktig tillväxt.

Nordea och Swedbank har agerat Joint Bookrunners i samband med obligationsemissionen. Walthon Advokater har varit legala rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se
Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

http://www.m2assetmanagement.se

Ladda ner som PDF