2020-07-10 08.00

M2 Asset Management AB (publ) (“M2“) har framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer om 200 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 475 räntepunkter och har slutligt förfall 10 juli 2023. M2 avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Emissionslikviden kommer att användas för allmänna verksamhetsändamål inbegripet refinansieringar, investeringar i dotterbolag och fastigheter samt förvärv av fastigheter och fastighetsägande bolag.

Mia Arnhult, VD, kommenterar: ”Vi stävar efter att aktivt arbeta med vår låneportfölj och är således mycket nöjda med att ha emitterat ett nytt obligationslån. Vi är även glada att investerarna uppvisar fortsatt förtroende för M2 i det rådande marknadsklimatet.”

Nordea har agerat Sole Bookrunner i samband med obligationsemissionen. Walthon Advokater har varit legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se
Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559–3349, säte Stockholm

http://www.m2assetmanagement.se

Ladda ner som PDF