PRESSMEDDELANDE 2020-01-17 13.00

M2 Asset Management AB (publ) (“M2“) har i två transaktioner framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer om 500 mkr, inom ramen för sitt befintliga obligationslån med slutligt förfall den 19 december 2022, ett rambelopp om 2 000 mkr och en rörlig ränta om Stibor 3m +325 räntepunkter. Emissionerna har gjorts till en marginal om cirka 320-325 räntepunkter fram till slutligt förfall. Efter emissionerna kommer totalt utestående belopp uppgå till 1 500 mkr. M2 avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Den 9 december 2019 offentliggjorde M2 sin avsikt att förvärva Arnia, ett av Rutger Arnhult helägt bolag, med tillträde före 2019 års utgång. Med en sammanslagning av M2 och Arnia konsolideras de strategiska innehaven och förstärker och effektiviserar de direktägda fastighetsinnehaven. Därutöver kommer soliditeten och den finansiella ställningen i M2, med Arnias låga belåningsgrad och starka soliditet, att ytterligare förstärkas efter transaktionen. M2 kan idag meddela att konsolideringen har genomförts framgångsrikt med tillträde per 31 december 2019.

Mia Arnhult, VD, kommenterar: ”Efter genomförandet av M2:s förvärv av Arnia kan koncernen uppvisa en väsentligt starkare soliditet. Dessutom kommer förvärvet att ge en förbättrad effektivitet och en ökad visibilitet. I samband med vårt offentliggörande av konsolideringen i slutet av förra året lyckades vi framgångsrikt emittera 1 000 mkr. De ytterligare emissionerna i januari om 500 mkr visar på ett tydligt fortsatt stöd från investerarna.”

Nordea har agerat Bookrunner i samband med obligationsemissionen. Walthon Advokater har varit legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se
Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

http://www.m2assetmanagement.se
 

Ladda ner som PDF