22 februari 2022

M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) offentliggjorde den 8 september 2021 att M2 framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer under ett nytt obligationslån inom ett rambelopp om 2 000 mkr med slutligt förfall i januari 2025. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 390 räntepunkter och har slutligt förfall den 15 januari 2025.

M2 offentliggjorde vidare den 28 januari 2022 att M2 emitterat ytterligare obligationslån om totalt 250 mkr sedan starten av 2022 under obligationslånet med förfall i januari 2025. Totalt emitterat belopp inom ramen uppgår till 1 250 mkr.  

M2 har idag ansökt om upptagande till handel av de obligationslån som emitterats i januari 2022 med slutligt förfall i januari 2025 på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List. Beräknad första handelsdag för de sekundära emissionerna under det existerande obligationslånet med förfall i januari 2025 är den 24 februari 2022.  

Med anledning av noteringen av obligationslånen har M2 upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (http://www.fi.se) och M2s (http://www.m2assetmanagement.se) respektive webbplatser samt på begäran i pappersformat på M2s kontor i Stockholm.    

M2 Asset Management AB (publ)
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se   

M2 Asset Management AB (publ) 
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm 
Tel: 010-706 00 00 
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm 

http://www.m2assetmanagement.se
  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 februari 2022 kl. 15.00 CET.  

Ladda ner som PDF