M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) offentliggjorde den 6 juli 2017 emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 600 mkr på den nordiska marknaden inom ett rambelopp om 1 000 mkr. Obligationslånet har en löptid om 3 år och en rörlig ränta om STIBOR 3M + 450 räntepunkter.

M2 avser att ansöka notering av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid NASDAQ Stockholm så snart M2 har anslutits som emittent hos NASDAQ.

Med anledning av kommande ansökan om notering har M2 upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och M2s (www.m2assetmanagement.se) hemsidor samt på begäran i pappersformat på M2s huvudkontor.

Informationen är sådan som M2 skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 september 2017 kl. 18.00. 

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se

Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm.
Tel: 010-706 00 00
 

Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

http://www.m2assetmanagement.se

Ladda ner som PDF