PRESSMEDDELANDE
15 april 2024

M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, avyttrar samtliga fastigheter i Jönköping. Totalt omfattas 21 fastigheter, bestående av 28 000 kvm bostadsyta samt 34 000 kvm kommersiella ytor. Det underliggande fastighetsvärdet för fastigheterna uppgår till ca 1,1 mdkr.

Köparen är Muro Invest och fastigheterna frånträds den 29 april 2024.

Efter ett intensivt 2023 där M2 Gruppen avyttrade fastigheter för drygt två miljarder kronor och beståndet alltmer koncentrerades till Jönköping och Växjö, har vi nu tagit nästa steg. I syfte att återbetala obligationsskuld fortsätter vi på den inslagna vägen med avyttringar och väljer nu att helt lämna Jönköping. I och med detta fortsätter vi också att stärka M2:s balansräkning betydligt samt att vi alltmer transformerar M2 Asset Management till ett familjeägt lågbelånat investeringsbolag med stort fokus på fastigheter. Vi önskar de nya köparna ett stort lycka till och gratulerar till förvärvet av denna fina portfölj.”, säger Jakob Mörndal, VD på M2.

M2s legala rådgivare i samband med affären var Walthon Advokater.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Mörndal, VD, 072-230 06 75, jakob.morndal@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

http://www.m2assetmanagement.se

Denna information är sådan som M2 Asset Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2024 kl. 11.00.

Ladda ner som PDF