PRESSMEDDELANDE
29 december 2023

M2 Asset Management har den 29 december 2023, själv och via helägt dotterbolag, förvärvat 8,1 miljoner aktier av serie A och 70,6 miljoner aktier av serie B i fastighetsbolaget och tillika intressebolaget Corem Property Group AB.

Efter transaktionen äger M2 Asset Management AB med dotterbolag 43,9 miljoner aktier av serie A, 460,1 miljoner aktier av serie B samt 3,3 miljoner aktier av serie D. Detta motsvarar 44,6 % av utestående kapital och 45,6 % av utestående röster.

Förvärvet görs utanför marknaden till gårdagens stängningskurs och sker i huvudsak genom att tidigare värdepapperslån kvittas mot aktier.  

”Corem Property Group är M2:s största aktieinnehav och tillika intressebolag. Vi ser att bolaget genomfört ett flertal större försäljningar den senaste tiden, mycket talar för att räntebanan generellt är på väg ned, vilket gör det fördelaktigt att äga fastighetsaktier. Detta är ett bra tillfälle att öka ägandet på dessa nivåer.”, säger Jakob Mörndal, VD på M2.

Denna information är sådan som M2 Asset Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2023 kl. 15:30.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Mörndal, VD, 072-230 06 75, jakob.morndal@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

http://www.m2assetmanagement.se

Ladda ner som PDF