Beslut vid årsstämma i M2 Asset Management AB (publ)

PRESSMEDDELANDE 2020-05-14 Vid årsstämman i M2 Asset Management AB (publ) den 14 maj 2020 fattades bland annat följande beslut. Vinstutdelning För räkenskapsåret 2019 beslutades om en utdelning om 175 kronor per aktie av serie A respektive serie B. Styrelsen...