M2 ökar innehavet i Corem Property Group AB

PRESSMEDDELANDE 29 december 2023 M2 Asset Management har den 29 december 2023, själv och via helägt dotterbolag, förvärvat 8,1 miljoner aktier av serie A och 70,6 miljoner aktier av serie B i fastighetsbolaget och tillika intressebolaget Corem...