M2 Asset Management emitterar obligationer om 1 000 mkr

PRESSMEDDELANDE 2019-12-12 14.30 M2 Asset Management AB (publ) (“M2“) har framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer om 1 000 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 325 räntepunkter och har...