M2 Asset Management emitterar obligationer om 200 mkr

2020-07-10 08.00 M2 Asset Management AB (publ) (“M2“) har framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer om 200 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 475 räntepunkter och har slutligt förfall 10 juli...

Beslut vid årsstämma i M2 Asset Management AB (publ)

PRESSMEDDELANDE 2020-05-14 Vid årsstämman i M2 Asset Management AB (publ) den 14 maj 2020 fattades bland annat följande beslut. Vinstutdelning För räkenskapsåret 2019 beslutades om en utdelning om 175 kronor per aktie av serie A respektive serie B. Styrelsen...